گفتگو با روح اله شمقدری در نشریه روزانه جشنواره مقاومت

روح اله شمقدری که اولین فیلم بلندش در مقام تهیه کننده «پایان نامه» حواشی فراوانی را برایش رقم زد سال ها که تجربه کارهای کوتاه و مستند داشته است. شمقدری ...