مراسم قرعه‌کشی پراید برای مخاطبان «پایان‌نامه» برگزار می‌شود